NL Woningfonds 5

Categorie: Woningen (uitponden)

Initiatiefnemer: Sectie5 Investments

Deelname vanaf: € 100.000

Prognose uitkeringsrendement: 7,5% per jaar

Startdatum: 28 juni 2024

Het fonds

deze website is een uiting van reclame

Na de eerdere introducties van de vier succesvolle NL Woningfondsen van Sectie5 Investments N.V., volgt nu het NL Woningfonds 5. Het uitpondfonds zal beleggen in een modern appartementencomplex bestaande uit 128 appartementen, op een uitstekende locatie in het Statenkwartier te Den Haag.

 

Enkele kenmerken van NL Woningfonds 5:

 • Appartementencomplex met 128 woningen en 128 parkeerplaatsen;
 • Uitstekende locatie aan de Cornelis De Wittlaan in het Statenkwartier te Den Haag;
 • De appartementen zullen individueel worden verkocht wanneer een huurcontract eindigt (uitponden);
 • Leegwaarderatio van 75,5%;
 • Verwacht totaalrendement van gem. 9,0% per jaar bestaande uit:
  • Prognose exploitatierendement uit verhuur: 2,8% per jaar
  • Prognoserendement uit uitponding: 4,7% per jaar
  • Prognoserendement uit verkoop restportefeuille: 1,5%;
 • Deelname is mogelijk vanaf € 100.000 (4 participaties à € 25.000);
 • Over een deelname is bij dit fonds geen emissievergoeding verschuldigd.

Het weergegeven scenario is een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. De toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst veranderen. Het fonds wordt actief beheerd en niet op basis van een benchmark. Beleggingen in vastgoed zijn illiquide.

Informatie over beleggingsrisico’s

Aan beleggingen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, tegenpartijrisico, risico van vervroegde aflossing, risico van het schenden van financieringsconvenanten, risico van beperkte verhandelbaarheid van Participaties, risico van langere looptijd van het Fonds en het risico van latere emissiedatum. Bij de beslissing om te beleggen in NL Woningfonds 5 moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van dit beleggingsfonds, zoals beschreven in het informatiememorandum. Een belegging in het NL Woningfonds 5 is geen duurzame belegging in de zin van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ((EU) 2019/2088. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Raadpleeg het Investeringsmemorandum voor meer informatie over de materiële risico’s. Ook in het Essentiële Informatie Document (EID) staat informatie  vermeld over de risico’s van dit fonds. U kunt dit document hier downloaden.

Investeringsmemorandum aanvragen

Hieronder kunt u het investeringsmemorandum van NL Woningfonds 5 digitaal aanvragen. Indien u een hardcopy exemplaar per post wenst te ontvangen, neemt u dan per e-mail of telefoon contact met ons op. Als u alleen het investeringsmemorandum wilt downloaden dan kan dat hier.

Deelname en vragen

Heeft u interesse in deelname of heeft u vragen over deze belegging? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. U kunt ook een e-mail sturen naar info@ftac.nl of ons bellen op 088 77 88 400.