AFM Vergunning

FTAC is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft FTAC op 29 januari 2010 een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft).