Marktstede Vastgoedfonds

Categorie: Supermarkten

Initiatiefnemer: Sectie5 Investments

Deelname vanaf: € 5.000

Prognose uitkeringsrendement: 5,5% per jaar

Startdatum: 2022

Het fonds

Deze website is een uiting van reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatiedocument  van Marktstede Vastgoedfonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Het fonds
Marktstede Vastgoedfonds belegt in 6 supermarkten en wijkwinkelcentra, gelegen in Emmen, Geldrop, Heemskerk, Tilburg en Zwolle. Ruim 70% van de huurstroom is afkomstig van de landelijke supermarktketens Jumbo, Albert Heijn en Lidl.

Overige informatie:

  • Gemiddeld verwacht exploitatierendement 6,6% per jaar
  • Gemiddeld verwacht direct rendement 5,5% per jaar
  • Rendementsuitkering per kwartaal achteraf
  • Verwachte looptijd 7 tot 10 jaar
  • Deelname mogelijk vanaf € 5.000 (excl. emissievergoeding)

De weergegeven rendementen zijn een schatting van toekomstige rendementen en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging aanhoudt. De (toekomstige) rendementen zijn onderworpen aan belastingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van elke belegger en die in de toekomst kunnen veranderen.

Informatie over beleggingsrisico’s

Aan beleggingen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico's verbonden, zoals negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, tegenpartijrisico, risico van vervroegde aflossing, risico van het schenden van financieringsconvenanten, risico van beperkte verhandelbaarheid van Participaties, risico van langere looptijd van het Fonds en het risico van latere emissiedatum. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie over de materiële risico’s.  Ook in het Essentiële Informatie Document (EID) staat informatie  vermeld over de risico’s van dit fonds. U kunt dit document hier downloaden.

Prospectus aanvragen

Hieronder kunt u het prospectus van Marktstede Vastgoedfonds als hardcopy en digitaal aanvragen. U krijgt dan direct een digitale versie toegestuurd en binnen enkele dagen ontvangt u ook een gedrukt exemplaar. Als u het prospectus alleen wilt downloaden kan dat hier.

Deelname en vragen

Heeft u interesse in deelname of heeft u vragen over deze belegging? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. U kunt ook een e-mail sturen naar info@ftac.nl of ons bellen op 088 77 88 400.