Rivierburcht Vastgoed

Categorie: Woningen

Initiatiefnemer: Duinweide Investeringen

Deelname vanaf: € 100.000

Prognose uitkeringsrendement: 4,5%

Startdatum: 2021

Het fonds

De beleggingsportefeuille van Rivierburcht Vastgoed bestaat uit 122 nieuwbouwwoningen ten behoeve van de verhuur, gelegen in Arnhem, Valburg en Voorburg, alsmede een woonzorgcomplex ten behoeve van beschermd wonen (GGZ) met een 10-jarig huurcontract in Noordwijkerhout.

Kenmerken

  • Beleggen in een geografisch gespreide portefeuille van residentieel vastgoed
  • 122 nieuwbouwwoningen en een langjarig verhuurd woonzorgcomplex
  • Beoogd uitkeringsrendement van gemiddeld 4,5% per jaar (uitkeringen per kwartaal)
  • Verwacht gemiddeld totaalrendement van 5,8% per jaar
  • Participaties van € 50.000 (minimale deelname 2 participaties)

Informatie over beleggingsrisico’s

Aan beleggingen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals marktwaarderisico, leegstandsrisico’s, rente- en herfinancieringsrisico’s. In het Investeringsmemorandum is een uitgebreide beschrijving van deze risico’s opgenomen. Ook in het Essentiële Informatie Document (EID) staat informatie  vermeld over de risico’s van dit fonds. U kunt dit document hier downloaden.

Investeringsmemorandum aanvragen

Hieronder kunt u het investeringsmemorandum van Rivierburcht Vastgoed als hardcopy en digitaal aanvragen. U krijgt dan direct een digitale versie toegestuurd en binnen enkele dagen ontvangt u ook een gedrukt exemplaar. Als u het investeringsmemorandum alleen wilt downloaden kan dat hier.

Deelname en vragen

Heeft u interesse in deelname of heeft u vragen over deze belegging? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. U kunt ook een e-mail sturen naar info@ftac.nl of ons bellen op 088 77 88 400.