IHS Prime Retail Fund

Categorie: Retail-opportunities

Initiatiefnemer: IHS Capital

Deelname vanaf: € 100.000

Prognose uitkeringsrendement: 6,0% per jaar

Startdatum: 1 juli 2024 (groeifonds)

Het fonds

De afgelopen jaren heeft er een forse correctie plaatsgevonden in de waarde en huurprijzen van winkelvastgoed in Nederland. Met het IHS Prime Retail Fund wordt de mogelijkheid geboden anticyclisch te investeren in hoogwaardig winkelvastgoed op de toplocaties in de belangrijkste Nederlandse winkelsteden. U stapt in op een moment dat een grote afwaardering heeft plaatsgevonden, terwijl het a-segment van binnenstedelijke kernwinkelgebieden nog steeds een uitstekende bezettingsgraad kent. Het IHS Prime Retail Fund speelt hierop in en beoogt een interessant contant rendement te realiseren, maar bovenal te profiteren van een verwachte waardestijging van retailvastgoed en daarmee een hoog indirect rendement uit te keren.

Het fonds is een groeifonds dat de komende jaren beoogd te groeien naar een volume van € 100 mln. Door de gekozen structuur is deze opportunity extra aantrekkelijk voor vennootschappen: door deelnemingsvrijstelling is door deelnemende vennootschappen geen VPB verschuldigd over het rendement.

 

De belangrijkste kenmerken van IHS Prime Retail Fund:

 • Opportunityfonds dat investeert in hoogwaardig off-market winkelvastgoed
 • Toplocaties in de belangrijkste Nederlandse winkelsteden
 • Deelnemingsvrijstelling voor vennootschappen; geen VPB verschuldigd over het uitgekeerde rendement
 • Groeifonds dat beoogd te groeien naar een belegd vermogen van € 100 miljoen
 • Eerste object in dé hoofdwinkelstraat in Haarlem aangekocht, tweede object in de hoofdwinkelstraat van Arnhem onder contract
 • De objecten zijn door de vorige eigenaren recentelijk fors afgewaardeerd
 • Langjarige huurcontracten met gerenommeerde huurders: C&A (Haarlem) en H&M (Arnhem)
 • Prognose uitkeringsrendement gem. 6,0% per jaar (uitkering per halfjaar)
 • Doelstelling totaalrendement 10 – 15% IRR
 • Verwachte looptijd fonds: 5 – 7 jaar
 • Minimale deelname 100 participaties à € 1.000, derhalve € 100.000 (exclusief emissiekosten)

Informatie over beleggingsrisico’s

Aan beleggingen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico's verbonden, zoals negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, tegenpartijrisico, risico van vervroegde aflossing, risico van het schenden van financieringsconvenanten, risico van beperkte verhandelbaarheid van Participaties, risico van langere looptijd van het Fonds en het risico van latere emissiedatum. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie over de materiële risico’s. 

Prospectus aanvragen

Hieronder kunt u het prospectus van IHS Prime Retail Fund digitaal aanvragen. Indien u een hardcopy exemplaar per post wenst te ontvangen, neemt u dan per e-mail of telefoon contact met ons op. Als u alleen het prospectus wilt downloaden dan kan dat hier.

Deelname en vragen

Heeft u interesse in deelname of heeft u vragen over deze belegging? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. U kunt ook een e-mail sturen naar info@ftac.nl of ons bellen op 088 77 88 400.