Duinweide Woningen - 4e Emissie

Categorie: Woningen

Initiatiefnemer: Duinweide Investeringen

Deelname vanaf: € 10.000

Prognose uitkeringsrendement: 5,0% per jaar

Startdatum: 2017 (groeifonds)

Het fonds

Duinweide Woningen belegt sinds 2017 in nieuwe of jonge, duurzame en kwalitatief hoogwaardige woningen gelegen in Nederland, voornamelijk in het middensegment. Het is een groeifonds dat na deze laatste emissie een omvang heeft van ruim € 134 miljoen, bestaande uit 423 units verspreid over 19 locaties in Nederland. Het fonds rendeert conform prognose.

Duinweide Woningen heeft een beleggingshorizon voor de langere termijn, gericht op het bezit en exploitatie van woningen. Na deze laatste emissie zullen er in beginsel geen nieuwe objecten meer worden toegevoegd aan de portefeuille. Ten behoeve van verdere optimalisatie is voorzien dat twee objecten (in Den Bosch en Purmerend) gedurende de looptijd zullen worden uitgepond (individueel verkocht). Voor de overige 17 objecten is verkoop aan het einde van de looptijd beoogd.

Het fonds heeft een inkoopfaciliteit van maximaal € 1 miljoen om participaties in te kopen van beleggers die voor het einde van de looptijd wensen uit te treden.

 

De belangrijkste kenmerken van Duinweide Woningen (vierde emissie):

  • Beleggingsfonds in woningen met de focus op nieuwe of jong duurzame woningen in het midden segment
  • Laatste emissie waarmee het fonds een omvang heeft van ruim € 134 miljoen
  • 19 Locaties verspreid over Nederland met in totaal 423 units
  • Minimale deelname (bij eerste deelname) € 10.000 (exclusief emissievergoeding)
  • Bij een uitbreiding van een reeds bestaande deelneming in het fonds bedraagt de minimale deelname €1.000
  • Prognose uitkeringsrendement: 5,0% per jaar*
  • Prognose totaalrendement: 7,0% per jaar*
  • Beleggingshorizon: 7 – 10 jaar

* Prognose gemiddeld jaarlijks rendement in een neutraal scenario bij een emissieprijs van € 6.150,-. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Informatie over beleggingsrisico’s

Aan beleggingen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico's verbonden, zoals negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, tegenpartijrisico, risico van vervroegde aflossing, risico van het schenden van financieringsconvenanten, risico van beperkte verhandelbaarheid van Participaties, risico van langere looptijd van het Fonds en het risico van latere emissiedatum. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie over de materiële risico’s.  Ook in het Essentiële Informatie Document (EID) staat informatie  vermeld over de risico’s van dit fonds. U kunt dit document hier downloaden.

Prospectus aanvragen

Hieronder kunt u het prospectus van Duinweide Woningen - 4e Emissie digitaal aanvragen. Indien u een hardcopy exemplaar per post wenst te ontvangen, neemt u dan per e-mail of telefoon contact met ons op. Als u alleen het prospectus wilt downloaden dan kan dat hier.

Deelname en vragen

Heeft u interesse in deelname of heeft u vragen over deze belegging? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. U kunt ook een e-mail sturen naar info@ftac.nl of ons bellen op 088 77 88 400.