Burgtsteen Obligaties

Categorie: Supermarkten / Financiering

Initiatiefnemer: Burgtsteen BV

Deelname vanaf: € 100.000

Prognose uitkeringsrendement: 6,0% per jaar

Startdatum: 23 april en 1 september 2024

Het fonds

Supermarktondernemer Rodney van der Burgt heeft de mogelijkheid om het vastgoed van zijn goedlopende Albert Heijn-supermarkt met Etos-drogisterij en slijterij Gall&Gall in Berghem te verwerven. Om deze aankoop te financieren worden obligaties uitgegeven met een rente van 8% per jaar, waarvan 6% per jaar op kwartaalbasis wordt uitgekeerd en 2% per jaar wordt uitgekeerd als bonusrente bij aflossing. Als zekerheid voor de nakoming van verplichtingen is hypothecaire zekerheid gevestigd op het vastgoed, eerste in rang. De zekerheden zijn ondergebracht in een stichting obligatiehouders. Aflossing van de obligaties is mogelijk na vijf jaar en uiterlijk na tien jaar.

 

De belangrijkste kenmerken van obligaties Burgtsteen BV:

 • Obligaties ter financiering van de aankoop van het vastgoed van een Albert Heijn-supermarkt met inpandige Etos en Gall&Gall Gemak, alsmede vijf naastgelegen, kadastraal gesplitste appartementen in Berghem
 • Eerste hypotheekrecht op de objecten en eerste pandrecht op alle vorderingen (tot huurbetalingen)
 • Rente van 8% per jaar waarvan 6% per jaar op kwartaalbasis wordt uitgekeerd en 2% bij aflossing
 • Uitgifte van 63.000 obligaties van € 100
 • Minimale deelname 1.000 obligaties, derhalve € 100.000 (exclusief emissievergoeding)
 • Verwachte looptijd fonds: 5 – 10 jaar

 

  Informatie over beleggingsrisico’s

  Aan beleggingen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico's verbonden, zoals negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, tegenpartijrisico, risico van vervroegde aflossing, risico van het schenden van financieringsconvenanten, risico van beperkte verhandelbaarheid van Participaties, risico van langere looptijd van het Fonds en het risico van latere emissiedatum. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie over de materiële risico’s. 

  Investeringsmemorandum aanvragen

  Hieronder kunt u het investeringsmemorandum van Burgtsteen Obligaties digitaal aanvragen. Indien u een hardcopy exemplaar per post wenst te ontvangen, neemt u dan per e-mail of telefoon contact met ons op. Als u alleen het investeringsmemorandum wilt downloaden dan kan dat hier.

  Deelname en vragen

  Heeft u interesse in deelname of heeft u vragen over deze belegging? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. U kunt ook een e-mail sturen naar info@ftac.nl of ons bellen op 088 77 88 400.